کابینت-ساز.gif
۰۵ مهر ۱۳۹۵2دقيقه00

برنامه ریزی در کابینت سازی یکی از اصول اولیه ی کار است تا بتونید از زمان خود بیشترین استفاده را داشته باشید و با آرامش بیشتری مشغول به کار شوید. برای پیشبرد بهتر کارها و رسیدن به مطلوبیت بالاتر نیاز است که شما شب قبل فقط کمتر از ده دقیقه به کارهای فردا فکر کنید و با آرامش برنامه کاری فردا را بنویسید.

مونتاژ-کابینت-1.jpg
۰۴ مهر ۱۳۹۵1دقيقه02

در کار کابینت سازی معمولا با توجه به ریزه کاری های بسیاری که دارد انجام چند پروژه هم زمان نیاز به برنامه ریزی خیلی دقیقی دارد و نیاز اساسی دارید تا محول کردن کارها به دیگران را در دستور کار قرار دهید.