مقالات

قانون واگذاری کارها در کابینت سازی

همانطور که قبل تر در مطلب با عنوان « تقسیم کار و محول کردن کارها به دیگران » گفتیم، برای تسریع در کارها و انجام به موقع آن ها نیاز است که از فرمول واگذاری کارها به دیگران استفاده کنیم. البته جای این نکته و فرمول در شغل کابینت سازی بسیار پررنگتر خواهد بود زیرا […]

بلافاصله پس از وارد نمودن ایمیلتان، می توانید ویدیو را دانلود نمایید.
به شما اطمینان میدهیم از ایمیلتان برای اسپم استفاده نخواهیم کرد